KAZALCI OKOLJA

Eionet omrežje v Sloveniji

Prenos znanja in izmenjava podatkov predstavljata pomembnejši del delovanja okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja Eionet v Sloveniji. Omrežje je bilo vzpostavljeno kot podaljšek evropskega omrežja, ki ga upravlja in razvija Evropska agencija za okolje (EEA). Poleg Slovenije v omrežju deluje še 37 držav in okoli 4.000 nacionalnih institucij. Slovenija se je omrežju pridružila leta 1998. Nacionalna kontaktna točka za sodelovanje z EEA je Agencija RS za okolje (ARSO), ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. V omrežju Eionet Slovenija sodelujejo tudi druge, z okoljem povezane institucije, na primer Institut Jožef Stefan, Kmetijski inštitut Slovenije, Geodetski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Urbanistični inštitut ter drugi. V okviru omrežja se pripravljajo kazalci okolja in publikacije o okolju ter druge, z okoljem povezane vsebine, ki so namenjene podpori odločanju in ozaveščanju javnosti.


Naša področja

Zadnji prispevki

Zagotavljanje pravičnosti pri prehodih na trajnostni razvoj

Kaj so pravični prehodi v trajnostno prihodnost? Kateri procesi, katere spremembe in kdo bo v to vključen? Evropska agencija za okolje (EEA) v tem prispevku osvetljuje ozadje in nakazuje možnosti za izpolnitev vizije Evropskega zelenega dogovora. 

Razumevanje ekološkega odtisa je ključ do trajnostnega delovanja

Vse bolj se zavedamo, kako velik vpliv imamo ljudje na okolje. Kot posamezniki vsakodnevno sprejemamo številne, za okolje pomembne odločitve. Tako vplivamo na naš osebni kot tudi celokupni ekološki odtis. Pomembno je, da razumemo, da je zmanjševanje ekološkega odtisa izziv, ki ga rešujemo na več ravneh, in sicer kot posamezniki, družba, Slovenija, Evropska unija ter celoten planet. V Sloveniji izvajamo številne aktivnosti, ki zmanjšujejo ekološki odtis, tako sistemsko kot na ravni posameznikov. Tako delujemo skupaj s ciljem pomagati našemu planetu.

Predstavitev Slovenije

Slovenija je po pokrajinski raznovrstnosti izjemna, saj se prav na tem koščku srednje Evrope stikajo in prepletajo štiri velike naravne enote: Alpe, Dinarsko gorovje, Panonska kotlina in Sredozemlje.