Publikacija Okolje na dlani podaja problematiko okolja skozi predstavitev v prostoru. Sestavlja jo 41 kart, razvrščenih v 8 tematskih poglavij: osnovne značilnosti, podnebne spremembe, kakovost življenja, narava in biotska raznovrstnost, naravni viri in odpadki, morsko in obalno okolje, trajnostna potrošnja in proizvodnja ter spremljanje kakovosti okolja. Vsako poglavje sestavlja karta, ključno sporočilo, kratek opis, navezava na kazalce okolja na spletu ter vir podatkov in informacij. S publikacijo smo želeli problematiko okolja še bolj približati tako javnosti in oblikovalcem politike kot raziskovalcem in medijem. Publikacija je dostopna v tiskani obliki na Agenciji RS za okolje. Celotno publikacijo (32 MB) prenesete tukaj.