Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!


Kazalci okolja v Sloveniji [Publikacija, Spletna aplikacija]

  Kazalci okolja v Sloveniji, Agencija RS za okolje, julij 2014
Sodelovanje šštudentov geografije [Več...]

  Sodelovanje Agencije RS za okolje in omrežžja EIONET-SI s šštudenti geografije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na področju: poročanja o stanju okolja, – priprave okoljskih kazalcev in kart.
Didaktična igra "S Protkom raziskujem okolje v Sloveniji" [Več...]

  Protko je spletna didaktična aplikacija, ki je namenjena izobraževanju otrok o varstvu okolja v privi triadi šolanja.
SOkol - Slike o okolju iz Slovenije [Več...]   in    SOkol_svet [Več...]

  Najbolje ocenjene iz Slovenije Izbor iz sveta
  SOkol - najbolje ocenjeneSOkol_svet - izbor
Novice, vključno z objavami z delavnic in drugih dogodkov v omrežju EIONET-SI [Arhiv]
Kazalci [Več...]
  Kazalci okolja v Sloveniji
Karte in podatki [Več...]
  Okoljske informacije, podprte z geoinformacijskim sistemom (GIS)
Najnovejše publikacije ARSO, EEA in druge [Arhiv...]
Dogodki [Več...]
Zadnja poročila Slovenije po mednarodnih poročevalskih obveznostih (oddana v CDR)
EIONET v Sloveniji [Več...]
Razpisi v omrežju EIONET
Zadnje spremembe [Več...]
 • Kako varčevati z energijo? Varčevanje z energijo je ključnega pomena za ... - spremenjeno 22.06.2016
 • UVHVVR Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in ... - spremenjeno 14.01.2016
 • MOL, Okolje, prostor in bivanje Mestna občina Ljubljana, Okolje, prostor in ... - spremenjeno 14.01.2016
 • NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje (nekdanji ... - spremenjeno 14.01.2016
 • MZI - DE Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za ... - spremenjeno 14.01.2016
 • MZI Ministrstvo za infrastrukturo - spremenjeno 14.01.2016
 • MOP Ministrstvo za okolje in prostor - spremenjeno 14.01.2016
 • MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - spremenjeno 14.01.2016
 • DRSV Direkcija Republike Slovenije za vode - spremenjeno 14.01.2016
 • KOS_INDUSTRIJA KOT VIR ONESNAZEVANJA - spremenjeno 20.05.2015

NOVICE z drugih spletišč