Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

CIRCA-SI

CIRCA (Communication & Information ResourceCentre Administrator) je razvila Evropska komisija (EK) v okviru projekta IDA (več o orodju lahko preberete v angleškem jeziku) za podporo delu evropskih javnih ustanov. Posameznim skupnostim (odborom, delovnim ter projektnim skupinam, itd.), ki so lahko geografsko razpršene po Evropi (in širše), omogoča vzdrževanje zasebnega skupnega delovnega prostora za izmenjavo podatkov in dokumentov, sodelovanje v forumih za razpravo in še kaj. Zaseben delovni prostor se imenuje "Interesna skupina". Dostop do njega in gibanje po njem je omogočeno preko spletne povezave z uporabo spletnega brskalnika. Kot je to sicer običajno, tudi v Circi eden od članov skupine igra vlogo "vodje" (leader). Zasebnost v skupinah, kjer je potrebna, je omogočena z uporabniškimi imeni in gesli. Aplikacije za Circo so nameščene na strežnikih številnih ustanov in organov EU, med njimi tudi pri Evropski agenciji za okolje (EEA) in  v vseh državah, ki so vanjo včlanjene. Večina nacionalnih strokovnjakov, sodelujočih v omrežju EIONET posameznih držav, uporabljajo Circo v svoji državi, so pa običajno še uporabniki CIRCA-EEA, nekateri tudi CIRCA-EC(DG-EN) ali CIRCA-Eurostat pri Evropski komisiji. 

Navajamo še skupno izhodišče za dostop do orodjij CIRCA vseh evropskih ustanov, teles, uradov, pomembnejših projektov in drugih

V Sloveniji za potrebe sodelovanja na področju okolja uporabljamo CIRCA-SI, nameščeno na strežniku EIONET-SI Agencije RS za okolje.

Člani so razvrščeni v interesne skupine glede na tematsko področje, na katerem sodelujejo. Delovni dokumenti javnosti niso dostopni. Dostopnost javnosti se omogoči po končanju projektov preko javne interesne skupine, v t.i. knjižnici (Library). Uporabniški vmesnik orodja CIRCA je v angleškem jeziku, večina dokumentov v CIRCA-SI pa je v slovenskem jeziku.

Dostop do interesnih skupin z  geslom 

Dostop na del, namenjen javnosti, brez gesla