arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Izdelki Kazalci

KAZALCI OKOLJA 2005

Poročilo Kazalci okolja je pripravljeno v skladu s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1). Sestavlja ga 59 okoljskih kazalcev, izbranih iz nabora jedrnih kazalcev Evropske agencije za okolje. Kazalci so razvrščeni v dvanajst tematskih skupin – poglavij. Ta se nanašajo na okoljske sestavine (npr. vodo, zrak), na okoljsko problematiko (npr. podnebne spremembe, varstvo narave, izguba biotske raznovrstnosti, nastajanje in ravnanje z odpadki) ter na integrirane kazalce, ki sodijo v sistem oblikovanja sektorskih politik (npr. kmetijstvo, turizem, energetika, instrumenti okoljske politike).

KOS 2005   Uvod (.pdf, 1,3 MB)
   Pregled kazalcev (.pdf, 4,7 MB)
   Energetika (.pdf, 1,6 MB)
   Industrija (.pdf, 0,4 MB)
   Instrumenti okoljske politike (.pdf, 0,9 MB)
   Kmetijstvo (.pdf, 1,0 MB)
   Morje (.pdf, 1,1 MB)
   Narava površje (.pdf, 1,3 MB)
   Odpadki (.pdf, 1,3 MB)
   Podnebne spremembe (.pdf, 1,2 MB)
   Promet (.pdf, 1,3 MB)
   Turizem (.pdf, 0,5 MB)
   Vode (.pdf, 2,0 MB)
   Zrak (.pdf, 0,6 MB)Spletni KOS   

Spletni KOS (http://kazalci.arso.gov.si)

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti