Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Povečanje koristi za ekosistem - prispevek k študiji Ekonomija ekosistemov in biotska raznovrstnost (TEEB)

Objavljeno: 07 04 2011
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: biotska raznovrstnost, gospodarstvo, prebivalstvo
Viri: EEA
URL naslov:

V poročilu so analizirane možnosti za zvišanje obstoječih ocen ekosistemskih storitev na širših geografskih območjih. Poročilo vsebuje tudi študijo primera mokrišč na evropski ravni, razpravo o rezultatih ter izvajanju politik.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 07.05.2011