Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Letne evidence izpustov za obdobje 1990-2006 v Evropski skupnosti v okviru Konvencije o prenosu onesnaževal na velike razdalje preko meja (CLRTAP)

Objavljeno: 24 10 2008
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: Onesnaženost zraka
Viri: EEA
URL naslov:

Poročilo predstavlja pregled podatkov o izpustih onesnaževal v zrak za države članice EU-27 med leti 1990-2006. Poudarjen je velik prispevek sektorja za promet k onesnaževanju zraka, saj slednji predstavlja največji vir NOX, CO in NMVOC in drugi največji vir emisij delcev (PM10 in PM2,5). Od leta 1990 je v EU-27 opazno precejšnje znižanje izpustov različnih onesnaževal zraka – beleženi izpusti dušikovih oksidov so se v letu 2006 znižali za več kot 35% in izpusti žveplovega dioksida za skoraj 70 %. V poročilu je podano opazno znižanje izpustov iz mnogih gospodarskih panog po posameznih državah.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 23.11.2008