Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!


Kazalci okolja v Sloveniji [Publikacija, Spletna aplikacija]

  Kazalci okolja v Sloveniji, Agencija RS za okolje, julij 2014
Multimedija [Video]
  Okolje, zdravje, promet v Sloveniji, Agencija RS za okolje, september 2017
Sodelovanje šštudentov geografije [Več...]

  Sodelovanje Agencije RS za okolje in omrežžja EIONET-SI s šštudenti geografije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na področju: poročanja o stanju okolja, – priprave okoljskih kazalcev in kart.
Didaktična igra "S Protkom raziskujem okolje v Sloveniji" [Več...]

  Protko je spletna didaktična aplikacija, ki je namenjena izobraževanju otrok o varstvu okolja v privi triadi šolanja.
SOkol - Slike o okolju iz Slovenije [Več...]   in    SOkol_svet [Več...]

  Najbolje ocenjene iz Slovenije Izbor iz sveta
  SOkol - najbolje ocenjeneSOkol_svet - izbor
Novice, vključno z objavami z delavnic in drugih dogodkov v omrežju EIONET-SI [Arhiv]
 • Izračun projekcij in scenarijev za zmanjšanje okoljskega odtisa Slovenije za izbrane ukrepe - objavljeno 26.03.2019
 • Novi sloji pokrovnosti po metodologiji Corine Land Cover Agencija RS za okolje je objavila nove vektorske digitalne karte pokrovnosti in rabe tal - CLC 2018 in spremembe 2012 - 2018. Karte so izdelane na podlagi satelitskih posnetkov (program Copernicus). Interpretacijo za Slovenijo je izvedel Geodetski inštitut Slovenije, NRC v Eionet-SI. - objavljeno 15.03.2019
 • Kazalci [Več...]
   Kazalci okolja v Sloveniji
  Karte in podatki [Več...]
   Okoljske informacije, podprte z geoinformacijskim sistemom (GIS)
  Najnovejše publikacije ARSO, EEA in druge [Arhiv...]
  Dogodki [Več...]
  Zadnja poročila Slovenije po mednarodnih poročevalskih obveznostih (oddana v CDR)
  EIONET v Sloveniji [Več...]
  Razpisi v omrežju EIONET
  Zadnje spremembe [Več...]

  NOVICE z drugih spletišč